Voorwaarden

We willen graag dat iedereen zijn voordeel doet met de parkeerinformatie van SymPark. Om de kwaliteit van onze dienst te bewaken, gelden er wel een paar regels.
  1. Beschikbare informatie is indicatief, we kunnen geen garanties geven over de juistheid ervan. We accepteren geen aansprakelijkheid voor schade die volgt uit het gebruik van onze informatie.
  2. We hebben erg veel tijd en moeite gestoken in het produceren van de adviezen en de grafische kaartoverlays. Op deze gegevens berust derhalve copyright en het is niet toegestaan om deze informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik, te verveelvuldigen of anderszins openbaar te maken.
  3. Het is niet toegestaan om onze dienst op geautomatiseerde manier te benaderen. Hieronder valt alle programmatuur die zonder tussenkomst van een gebruiker informatie opvraagt van onze site.
  4. Het is niet toegestaan om per persoon meer dan 30 adviezen per dag op te vragen. Bij geconstateerd misbruik blokkeren we IPs en nemen we contact op met de betreffende provider(s).
  5. We bieden gebruikers graag de mogelijkheid om een SymPark embed kaart met parkeerinformatie op de website te plaatsen. Het is de bedoeling dat u de HTML code gebruikt van de SymPark HTML code generator. Deze code dient u integraal over te nemen, dus inclusief de link naar de website van SymPark. Indien u niet aan bovenstaande voorwaarden wilt voldoen dan kunt u afspraken maken met SymPark over een passende vergoeding voor vrij gebruik.
  6. We behouden ons het recht voor om een ieder – zonder opgaaf van reden – de toegang tot onze dienst en systemen of de plaatsing van een embed kaart te weigeren.

Comments are closed.